תפקיד יועץ בניה ירוקה

תהליך הבניה הירוקה מורכב מ-3 גורמים מרכזיים: יועץ הבניה הירוקה, תקן 5281 (תקן בניה ירוקה) ומכון בדיקה (מכון התעדה). על מנת לפשט את התהליך ניתן לפרוט זאת במשפט אחד:היועץ בניה ירוקה בונה פרוגרמה ירוקה ותכנון ירוק עבור הפרויקט בהתאם לתקן בניה ירוקה אשר יקבל אישור מול מכון הבדיקה.המפתחות לבנייה של מבנה ירוק הם תכנון המתחשב […]