בניה ירוקה, עלויות וחיסכון

סקטור הבנייה הינו אחד הסקטורים הבזבזניים ביותר. לכך ישנן השלכות סביבתיות וחברתיות משמעותיות.
אחת השאלות הנפוצות בתהליך הבניה הירוקה, היא כמה זה עולה לנו, וכמה ניתן לחסוך.
האם בניית מבנה ירוק בהכרח יותר יקרה, אם כן האם ניתן לאמוד זאת, ומה החיסכון השנתי הקיים לדייר במבנה אשר עומד בכל תנאי הבניה הירוקה.
ניתן לבצע חלוקה עקבית בנושא מצד היזמים, כיום קיימים לא מעט יזמים שבוחרים לבנות מבנים ירוקים מתוך הבנה כי מבנים אלו מתוכננים היטב חסכוניים יותר ובעלי יתרונות מובהקים לדייר, ובכך הם משדרגים את עצמם כיזמים אשר מוכרים דירות איכותיות יותר בעלי מפרט עשיר.
החלק השני הם אותם יזמים שנכנסו לתחום הבניה הירוקה עקב אילוץ הרשות, ניתן לראות כי תחילה תהליך שנראה מחייב מעורר תהיות רבות לגבי התייקרות תהליך הבניה, ולעיתים התנגדות מצד היזם, תהליך זה מהווה יתרון משמעותי להתקדם לעבר תכנון חכם וחסכוני עבור הדייר, עם ארגון נכון וייעוץ מקצועי תהליך זה יכול להוות יתרון עבור היזם מבחינת טיב הדירות.
על פי מסקנות מחקר בנושא, שיעור ההשקעה הנוספת במרכיבים הירוקים בבנייה, ביחס לבנייה
קונבנציונלית היא בין 4.1% – 2.1% מעלות סך בניית הבניין אחוזים אלו תלויים גם ביכולתו של היזם להוריד עלויות וכן בידע המצטבר בתחום הבנייה הירוקה.
ככל שהידע והמיומנויות יגדלו , כך צפויים גם לקטון העלויות.

אז כמה עולה ליזם לבנות בניין ירוק?
ניתן לאמוד זאת באופן גס כהתקיירות שבין 0%-10%בבנייה, וכ-0%-2% התייקרות בהסמכת הבניה הירוקה. קיים חיסכון בבניה כאשר משלבים את תחום הבנייה הירוקה כבר בשלב התכנון הראשוני, אשר בשלב זה ניתן לתכנן את האמצעים הפאסיביים- כמו למשל: מיקום והפנייה של המבנה כך שינצל את כיווני השמש והרוח, תכנון פתחים בהתאם לכיוון רוחות, תכנון כניסה של אור טבעי ביחס בין רצפה לפתחים, בידוד מעטפת הבניה (בידוד תרמי), שימוש באמצעי הצללה, חימום פאסיבי בחודשי החורף.
נתון זה עומד להשתנות עקב שינוי והתקדמות בסטנדרט הקיים בנושא הבנייה, ובנוסף יתכן כי לאורך התהליך היזם יוכל לחסוך בהתאם לכמות הבניינים הירוקים שנבנו על ידו.
עלויות נוספות מתקשרות באופן ישיר בתהליך יעוץ הבניה הירוקה. מחובתו של יועץ הבניה הירוקה לעדכן את היזם בכל העלויות הצפויות, תקן הבניה הירוקה גמיש ובכל מבנה ניתן להתאים פרוגרמה ירוקה אשר ממקסמת את היתרונות בדרך הנכונה ביותר למבנה. יועץ הבניה הירוקה מחויב לתת הערכת עלויות עבור כל מאפיין לשיקול דעתו של היזם. שלב זה משתנה בין פרויקט לפרויקט, שכן יזמים מסוימים יכולים למצוא יתרון בשיטות בניה מסוימת ושילוב חומרים מומלצים. והבחירה נמצאת בידם.

חיסכון בבניין ירוק לדייר
תחילה ניתן לראות חיסכון מיידי על ידי שימוש בטכניקות פאסיביות לחימום וקירור המבנה, ובכך להוזיל שימוש באמצעי קירור וחימום, בנוסף קיימת אפשרות לשילוב אביזרים חסכוניים כמו תאורה חסכונית, שילוב חשמל חכם, בקרים וחיישנים לכיבוי מוצרי חשמל.
על פי מחקרים שנערכו בעולם ובישראל הראו כי מבנים ירוקים תורמים לחיסכון שבין 25%-50% בהוצאות האקלום והתאורה ולחיסכון שבין 20%-35% בהוצאות המים. שיעור החיסכון משתנה על פי סוג המבנה (מגורים, משרדים, מסחר) והוא תלוי גם בהרגלי המשתמש/דייר.
על פי דוח סיכום צריכת חשמל השוואתי בין דירות ירוקות לדירות סטנדרטיות שבוצע על ידי המשרד להגנת הסביבה, ניתן לראות כי בניה ירוקה במבני מגורים יכולים להוביל לחיסכון של כ-1000 ₪ בשנה למשק בית, בשנת 2020 צופים חיסכון של כ-12 מיליון ₪ למשק, ובשנת 2030 צופים חיסכון של כ-152 מיליון ₪ למשק.
יותר ויותר אנשים צורכים יותר ויותר, בעוד כמות המשאבים הקיימים פוחתת ופוחתת,