בנייה ירוקה

תכנון חכם אשר מתחשב באדם ובסביבה בניה ירוקה מצמצמת את ההשפעה השלילית של המבנים על הסביבה,
באמצעות שימוש בידע וטכנולוגיות. היא מתחשבת בד בבד באדם ובסביבה. משתפת תכנון יחד עם בניה ובכך מובילה לתועלת רבה ולחיסכון

תחום זה אינו נישה בתחום תכנון מבנה, או הכשרה לבחירה, מדובר ברמת ידע חיונית ובסיסית שמלווה כל פרויקט תכנוני.
ניתן לראות כי בתקופה הנוכחית מבנים מהווים גורם מרכזי בפליטות מזהמים לאוויר וצריכה של משאבי טבע ואנרגיה. בנייה ירוקה (בנייה בת קיימה) היא בנייה אשר מתחשבת בסביבה ובמשתמש. המטרה הראשית של הבניה הירוקה לאפשר תכנון אדריכלי לצד התחשבות בדייר ובסביבה., ליצור אפשרויות תכנון שמצמצמים ככל שניתן את הנזק של תהליך הבניה וקיום המבנים על הסביבה.
בעזרת תכנון נכון ניתן להפיק חיסכון בחשמל ובמים, להשתמש במקורות הטבע לצורך חימום המבנה ואוורור המבנה, לאפיין תכנון המתחשב בתנאי האקלים והסביבה, תכנון מחזור פסולת, שימוש בתחבורה ציבורית, התייחסות לתנאי המחיה של המתגוררים בבניין, בנייה ירוקה אשר דואגת לסביבה בריאה יותר וחברתית יותר.
בעזרת הבניה הירוקה ניתן להימנע מפגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה. בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ובתכנון שיאפשר חיסכון מרבי באנרגיה
למעשה תכנון הבניה ירוקה מתבטא על ידי שימוש בידע וטכנולוגיות.
במטרה ליצור סביבה בנויה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדור הבא.

על מנת ליצור דרכי מדידה לבחינת מבנה ירוק, נוסח תקן 5281 אשר מגדיר יעדים לעמידה במאפייני הבנייה הירוקה. התקן מאגד בתוכו מאפיינים שונים הניתנים לשילוב בפרויקט, מאפיינים אלו מעניקים יתרון לפרויקט לסביבה ולדייר.
התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281 נכתב לראשונה בשנת 2005 וכלל במקור התייחסות לשני סוגי מבנים: מגורים ומשרדים. התקן מתעדכן מדי מספר שנים , התקן הרלוונטי כיום (5281) נכתב במאי 2016, התקן נכתב על ידי וועדת מומחים (הכוללת מהנדסים, אנשי אקדמיה, קבלנים ועובדי ממשלה) בנושא הבניה הירוקה בארץ בעלי ניסיון ומומחיות בתתי נושאים המתקשרים לבניה ירוקה. תקן 5281 כולל דרישות חובה ודרישות מומלצות, המאפיינים מתקשרים לתחומים: אנרגיה, חיסכון במים, טיפול בקרקע, בחינת אזור הפרויקט, ניתוח מיקרו אקלימי, שימוש משכיל בחומרים בעלי השפעה נמוכה על הסביבה, טיפול בפסולת, שילוב אמצעים טכנולוגים חדישים המתקשרים לנושא הבניה הירוקה, בחינת נושא התחבורה במטרה להקנות פתרונות יעילים והפחתה בזיהום, טיפול ברווחת הדייר ובבריאותו, ושיטת עבודה נכונה בתהליך ניהול אתר הבניה.
תקן 5281 כולל התייחסות לסוג הפרויקט(מגורים/לא מגורים), אך המאפיינים מתייחסים כמעט לכל סוגי החלקים (קיים שוני ברלוונטיות בין חלקי התקן), אך אם כך כל חלק טומן בחובו התייחסויות רלוונטיות בנושא הבניה הירוקה בהתאם לתקן: בנייה ירוקה במבני מגורים-ניתן לראות דגשים בתכנון המובילים לשימוש בטכניקות פאסיביות לחימום המבנה וקירור המבנה, שילוב תכנוני המתייחס לבריאות ורווחת הדייר. בנייה ירוקה במבני משרדים- קיים דגשים המתייחסים לביצועיים האנרגטיים של הבניין, שימוש באביזרים יעילים לחיסכון, התייחסות לנוחות בזמן העבודה יצירה סביבה בריאה ויעילה יותר. בניה ירוקה במבני חינוך- ניתן לראות דגשים לתאורה טבעית התייחסות לנוחות התלמידים ובריאותם, התייחסות לנושא האקוסטי שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה. בניה ירוקה במבני מסחר- דגשים בנושא הפיתוח וחיסכון באנרגיה, בניה ירוקה במלונות אכסון תיירותי- ניתן לראות התייחסות בנושא הנוחות התרמית, אמצעי בקרה לכיבוי והדלקה לצורך חיסכון באנרגיה, בניה ירוקה במוסדות בריאות-איכות האוויר בפנים המבנה, קשר עם החוץ ושדה ראיה, בניה ירוקה בהתקהלות ציבורית-שטחי הפיתוח, שימוש במתקנים משותפים ותשתיות נוספות ועוד'…
עמידה במאפיינים המפורטים בתקן, מאפשרים צבירת ניקוד. הדירוג נקבע בהתאם לניקוד הקיים לפרויקט (ככוכב אחד- 5 כוכבים). חלק מהניקוד הינו חובה וחלק ניתן לבחירה. הניקוד המינימלי לעמידה בדרישות תקן 5281 משתנה בהתאם לסוג הפרויקט ודרישות הרשויות.

יועץ בניה ירוקה טוב חייב להתנסות במספר רב של פרויקטים (בכל שלביהם), בידע רחב בתחום התקן, יכולת ניתוח עלויות והבנת שלביות הבניה וניסיון מול רשויות שונות.

תפקידו של יועץ בניה ירוקה לנהל את תחום הבניה הירוקה משלב התכנון עד לקבלת טופס אכלוס מול היועצים היזם ומול מכון הבדיקה, במטרה להטמיע את המאפיינים הרלוונטיים (לאחר ניתוח המאפיינים הנכונים והיעילים בפרויקט) והפיכת המבנה לבניין ירוק.

יועץ בניה ירוקה טוב, יכול להוביל את הפרויקט למקסום התועלות האנרגטיות, בחירת שילוב מרכיבים רלוונטיים לצורך הפיכת המבנה לבניין ירוק. כל זה מוביל באופן ישיר לחיסכון בעלויות של היזם,  וסביבה טובה ונכונה יותר לדייר. בראש ובראשונה יועץ הבניה הירוקה חייב להכיר בדקדוק את כל חלקי תקן 5281, להכיר את דרישות הרשויות (קיימות רשויות בעלות דרישות מסוימות שאינן נכללות כדרישות חובה בתקן 5281). יועץ הבניה ירוקה צריך לדעת להיות מעורב עוד בשלבי התכנון הראשונים, לתרגם את פעולות היועצים השונים ולדעת כיצד להטמיע את מאפייני הבניה הירוקה. לעבוד מול כל היועצים ולדעת לחזות את הפרוגרמה הנכונה עבור הפרויקט, ולדעת להוביל אותה בשלב הפיקוח והבניה. לדעת לבחון כל פרויקט באופן ייחודי ולהתאים את התקן בניה ירוקה לפרויקט, ולא להפך.

 

הקודם
הבא